Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim, zwany dalej WOK, jest samorządową instytucją kultury posiadającej osobowość prawną i działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194.);
  • Uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski nr XXIV/138/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim;

WOK w Nowogródku Pomorskim jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Nowogródek Pomorski pod numerem 1/1992.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 maj 2020 12:03 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 maj 2020 12:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 maj 2020 12:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 maj 2020 12:06 Piotr Uberman